Нормативно - правова база психологічної служби

Нормативні документи з питань діяльності

психологічної служби  

      - Етичний кодекс психолога.

     - Етичний кодекс спеціаліста з соціальної роботи.

     - Про типову документацію працівників психологічної служби.

    - Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога

         Листи Міністерства освіти і науки України

    -  Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів.

   -   Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальний.

                                                          

Накази Міністерства освіти і науки України

        -   Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

   

      -   Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

  

1.    Конституція України ( зі змінами).

2.      Загальна декларація прав людини.

3.     Конвенція про права дитини

4.     Державна соціальна програма  « Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

Закони України

       1.       Загальна декларація прав людини.

       2.       Про охорону дитинства.

       3.        Про освіту.

       4.      Про загальну середню освіту.

       5.      Про протидію торгівлі людьми.

       6.   Про запобігання та протидію домашньому насильству.

                                                         Укази  Президента України

1.  Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

2.  Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року.

               Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

  1.     Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини.

  2.     Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю.

 3.     Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю.

  4.     Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.

  5.     Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

  6.      Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року.

  7.      Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної  програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

Кодекси України

         1.   Сімейний кодекс .

         2.   Про адміністративні правопорушення.

         3.    Кримінальний процесуальний кодекс.

 Нормативно- правові документи

з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу (цькуванню)

 

        1.Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF

          2.Наказ МОН України  від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації  щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства  і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» - https://mon.gov.ua/ua/npa/

         3.Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480  «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії  насильству»  https://drive.google.com/file/d/1GU-yUiXyeQr3z6X0MWd7mf2AFVaeGFF5/view

        4.Лист МОН України від29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

https://rada.info/upload/users_files/02147782/a32bba072f53866b133ab9bdf378d016.pdf

        5.Закон України від 18.12.2019 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

        6.  Наказ МОН УКраїни від 28.12.2019 року № 1646 " Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20

       7. Лист МОН України від 29.01.2019 №1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії булінгу"    http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2019/02/04/novost2/1_11-881%201.pdf

       8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html

         9. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»» https://tulchyn-osvita.gov.ua/docs/608/

    10.  Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2020 № 6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/4/1/876543.pd

     11.  Накази Міністерства освіти і науки України: від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» https://content.e-schools.info/ShelSchool/library/768-NMO-293.pdf та від 20.03.2020 № 420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293» https://drive.google.com/file/d/1YtrQdwAIF-Msf2wXaTT1TNp21iOMWU2r/vie

   12. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020 № 1/9-207 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 .https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/4/17/4673.pdf