Логопедична допомога

Завдання вчителя-логопеда 

 1.Виявлення дітей з мовними вадами.

2.Діагностика мовленнєвих порушень.

3.Корекція порушень усного і писемного мовлення.

4.Профілактика відхилень мовного розвитку.

5.Пропаганда логопедичних занять серед педагогів та батьків.

6. У своїй діяльності вчитель-логопед керується Законами України :„Про загальну середню освіту”,  „Положенням про логопедичні пункти системи освіти” від 13.05.1993 №135 та забезпечує  виконання рекомендацій Київської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

 

Організація логопедичної роботи

•Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пункту проводиться

з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

•На логопедичний пункт зараховуються діти, які мають різні відхилення

мовного розвитку. 

•Прийом учнів з вадами мови проводиться протягом усього навчального року

в міру звільнення місць.

•Наповнюваність груп – 4-5 дітей.

• На логопедичному пункті одночасно працює 25 – 30 дітей.

 

Для заняття з логопедом комплектуються такі групи дітей:

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА