Шкільна козацька організація "Джура"

                            

Учнівське самоврядування

Курені

1-4клас    «Козачата»

Девіз:«Щобкозацькому роду не було переводу, присягаємо на вірністьВітчизні й народу»

                                                                                        

5 клас

Курінь:  «Козацькі святині». Ройовий  – Слюсар Вікторія

Девіз: Все, що рідне, хай нам буде

Найдорожче і святе:

Рідна віра, рідна мова,

Рідний край наш над усе!

 

6 клас

Курінь: «Лицарі».  Ройовий  – Лозінська Аліна

Девіз: За матір, за родину, за віру, за Батьківщину

 

7 клас

Курінь:  «Нащадки козаків».  Ройовий  – Хорошун Анастасія

Доки із глибин  сторіч долина козацький клич

 

8 клас

Курінь: «Козацька шабля». Ройовий  – Баландюк Андрій

Девіз: І переводи українському народу…

Доки із глибин сторіч долина козацький клич

 

9 клас

Курінь: «Січ». Ройовий  –  Соломаха Діана

Девіз: Будь хоробрим і відважним ,

Мужнім і невтомним

 

10 клас

Курінь: «Козацька слава». Ройовий  –   Розум Анна

Девіз: Ми свою славу і волю

Не віддамо ніколи і нікому

 

11клас

Курінь: «Чайка»

Девіз: Славних предків ми діти,

Будем вірно Вітчизні служити

 

                                                                   Склад Козацької  ради

Гетьман – Дрогомерецька Анастасія

Заступник Гетьмана – Розум Анна

Секретар –  Самовольська  Дарія

     Ø    Паланка здоров′я і спорту –  Макаренко Роман , Решітник Максим, Простебі Владислав.

Ø Паланка організації дозвілля  – Скопець Яніна, Умарова Марія,  Замкова Надія.

Ø Паланка роботи з учнями 1-4 кл. – Соломаха Діана,  Кужілко Каріна, Салига Богдан.

Ø Паланка героїко-патріотичного виховання Дрогомерецька А., Розум Анна , Поздишев Данило

Ø Паланка трудової діяльності та охорони здоров′яСамовольська Дарія, Вовк Анна, Наливайко Анастасія

Ø Паланка інформації – Маркова Людмила, Пилипенко Руфь

Ø Паланка соціального захисту (загін «Милосердя») Самовольська Дарія, 

Лисак Д, Викиданець Каріна.

Ø Паланка козацької честі –  Дрогомерецька А., Умарова Марія, Розум Анна. 

Актив шкільного куреня

4 клас       ройовий – Дарнобіт Ярослав

5 клас       ройовий –  Слюсар  Вікторія

6 клас       ройовий – Лозінська Аліна

7 клас       ройовий –  Хорошун  Анастасія

8 клас       ройовий – Баландюк Андрій

9 клас       ройовий – Соломаха  Діана

10 клас     ройовий –  Розум Анна

11 клас     ройовий –  Маркова Людмила

 

Обов’язки членів Козацької ради

Гетьман –  

-      планує і веде збори ради;

-      розподіляє завдання між членами Козацької ради;

-      співпрацює з адміністрацією школи;

-      виконує функції зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями;

-      відповідає за виховання наступників – майбутніх керівників самоврядування у школі;

-      є лідером.

Заступник Гетьмана - 

-      є правою рукою Гетьмана;

-      за відсутності Гетьмана виконує його обов’язки;

-      допомагає Гетьману виконувати його обов’язки

Секретар -  

-      разом із Гетьманом опрацьовує порядок зборів самоврядування;

-      перед зборами збирає усі пропозиції, що надходять до самоврядування

4. Органи управління

Ø     Вищим керівним органом об’єднання є великий збір «Козацького кола», який скликається не менше 1 разу на рік. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх відкритим голосуванням.

Ø     Головою «Козацької організації » є Гетьман. Гетьман обирається шляхом голосування терміном на 2 роки. Рішення приймаються більшістю голосів, таємним голосуванням.

Ø     Великий збір:

- Приймає рішення про стврорення об’єднання;

- Приймає статут;

- Обирає склад керівних і контролюючих органів;

- Заслуховує звіти Козацької ради;

- Затверджує символіку і атрибути об’єднання;

- Приймає рішення про припинення діяльності об’єднання;

- Розглядає інші питання діяльності об’єднання.

Ø     В період між зборами керівництво здійснює виконавчий орган – Козацька рада, засідання якої проводиться не рідше одного разу на квартал.

Ø     Козацька рада вирішує питання:

- організовує та контролює виконання рішень Козацького кола;

- готує пропозиції щодо внесення змін, доповнень до статуту;

- встановлює нагороди;

- популяризує діяльність;

- розробляє і реалізує проекти, виховні програми і заходи.