Академічна доброчесність

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 

 

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 

 

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 

 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: