Нормативно - правова база психологічної служби

Нормативно-правова база 2019-2020 н.р.

                                              Нормативні документи з питань діяльності психологічної служби

       - Етичний кодекс психолога.

     -Етичний кодекс спеціаліста з соціальної роботи.

     - Про типову документацію працівників психологічної служби.

    - Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога

         Листи Міністерства освіти і науки України

    -   Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів.

   -   Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальний.
                                                           Накази Міністерства освіти і науки України

        -   Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року

      -   Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України
  

1.     Конституція України ( зі змінами).

2.     Загальна декларація прав людини.

3.     Конвенція про права дитини

4.     Державна соціальна програма  « Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

Закони України

1.               Загальна декларація прав людини.

2.              Про охорону дитинства.

3.                Про освіту.

4.               Про загальну середню освіту.

5.              Про протидію торгівлі людьми.

6.    Про запобігання та протидію домашньому насильству


Укази  Президента України

1.  Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

2.  Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року.

               Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.     Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини.

 2.     Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю.

 3.     Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю.

4.     Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

  5.     Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року.

 6.      Про схвалення Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року.

 7.      Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної соціальної  програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

Кодекси України

1.           Сімейний кодекс .

2.           Про адміністративні правопорушення.

3.           Кримінальний процесуальний кодекс.

 

 

-

ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:25
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:25
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:39
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:40
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:38
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:40
ĉ
Ліплявський ліцей,
15 січ. 2020 р., 22:54
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:38
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:40
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:27
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:27
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 22:40
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:25
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 21:48
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 21:48
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:28
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:26
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:26
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:26
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 21:51
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:26
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 03:26
ĉ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 21:52
Ċ
Ліплявський ліцей,
14 січ. 2020 р., 21:53
ĉ
Ліплявський ліцей,
15 січ. 2020 р., 22:54
Comments