Логопедична допомогаЗавдання вчителя-логопеда 

 1.Виявлення дітей з мовними вадами.
 2.Діагностика мовленнєвих порушень.
 3.Корекція порушень усного і писемного мовлення.
 4.Профілактика відхилень мовного розвитку.
 5.Пропаганда логопедичних занять серед педагогів та батьків.
 6. У своїй діяльності вчитель-логопед керується Законами України :„Про загальну середню освіту”,
 „Положенням про логопедичні пункти системи освіти” від 13.05.1993 №135 та забезпечує
 виконання рекомендацій Київської обласної психолого-медико-педагогічної консультації.

 

Організація логопедичної роботи

•Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пункту проводиться 
з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.
 •На логопедичний пункт зараховуються діти, які мають різні відхилення 
мовного розвитку. 
 •Прийом учнів з вадами мови проводиться протягом усього навчального року
 в міру звільнення місць.
 •Наповнюваність груп – 4-5 дітей.
 • На логопедичному пункті одночасно працює 25 – 30 дітей.

 

Для заняття з логопедом комплектуються такі групи дітей:

  • з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовного розвитку;
  • з відхиленнями фонетичного, лексико-граматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мовлення);
  • з фонетико-фонематичними порушеннями мовлення;
  • із заїканням;
  • з вадами вимови окремих фонем;
  • з дизартрією, алалією, ринолалією. 

ПОРАДИ ЛОГОПЕДА
23472838_2104421823112300_37196355613628

0100i081-2293-717x1014.jpg
unnamed.jpg

80146780_large_shablonsdomikom.gif

003-2.jpg

86ceebd2f555.jpg
ĉ
Ліплявський ліцей,
25 січ. 2022 р., 02:09
Comments